Cover

Több mint 7500-an sportolnak a BEAC-ban- sportolói statisztika

2020. 12. 11.
Cover

A 2020-as év nehéz és kihívásokkal teli volt a sportban élők, dolgozók számára. De egyúttal lehetőséget is adott a régebb óta húzódó és elkerülhetetlen fejlesztések elvégzésére, az eredmények értékelésére és a jövő tervezésére egyaránt. Ehhez elengedhetetlen, hogy számszerűen is értékeljük a mögöttünk hagyott időszakot.

A cikk az utolsó lezárt teljes év adatai alapján a 2019-es szezont veszi górcső alá.
A BEAC küldöttgyűlése szeptemberben fogadta el a klub 2019-es pénzügyi, és szakmai beszámolóját. Az idei évtől kezdve törekszünk arra, hogy részben ezen dokumentumok alapján kicsit részletesebben is elemezzük klubunk helyzetét. Ennek első felvonásaként tekinthetjük jelen cikket, mely célja, hogy bemutassa a klub által szervezett, rendszeres testmozgásban résztvevő sportolóinkat jellemző főbb adatokat.

Nem célunk a szakosztályi, sportági eredményességre, vagy a klub pénzügyi hátterére részletesen kitérni, ez ugyanis megtalálható sportáganként a klub éves beszámolójában (ITT).

Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy a BEAC klasszikus egyetemi sportklubként képviselteti magát a magyar sport élvonalában: első osztályú női kosárlabda csapatunk, valamint kiváló egyéni sportolóink vannak. Többek között a klub legeredményesebb atlétája Csere Gáspár - kétszeres magyar bajnok maratonista, riói olimpikon-személyében. A BEAC jelen van az utánpótlássportban is. A BEAC Újbuda Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémia kiemelt utánpótlásképző műhelyként működik. Sikeres és gazdag múltra tekintenek vissza atlétika és sakk szakosztályaink utánpótlás csapatai is, akikhez csatlakozva futsal és cheerleading szakosztályaink is elkezdtek utánpótlásnevelésssel foglalkozni. A versenysport és utánpótlásképzés mellett a szabadidősport és rekreációs sportolás területén az egyetemisták, egyetemi dolgozók, az ELTE volt és jelenlegi polgárai, valamint a kerületi polgárok sportéletét is szervezik szakosztályaink. A felsorolt területek mellett egyéb ún. sportszolgáltatások, testnevelés órák, sportrendezvények is a klub profiljába tartoznak.

A 2019-es szezon statisztikája a

- szakosztályi beszámolók,

- a 2019-es év tagsági nyilvántartása

- a klub elektronikus regisztrációs rendszerének 2019-es adatai,

- a Neptun tanulmányi rendszer 2018/2019 tanév tavaszi és 2019/2020 tanév őszi névsorai, a BEAC edzői által szervezett testnevelés kurzusok létszám adatai

alapján készült el, melyet az alábbiakban grafikonok segítségével és részletesebb kommentárokkal egybefűzve mutatunk be.

I. Sportolói létszámokkal kapcsolatos adatok:

A sportolókat az alapszabály szerint, két csoportba soroltuk:

  1. az alapszabály szerint tagdíjat fizető sportolók, akik a szakosztályi tagnyilvántartásban szerepelnek.
  2. a tagsági viszonnyal nem rendelkező sportolók.

A BEAC alapszabálya szerint éves tagdíjat fizető sportolók létszáma 2019-ben 1492 fő volt, mely a klub 20 szakosztálya között az alábbiak szerint oszlik meg. Sorrendben a legnagyobb tagsággal bíró a kosárlabda, erőnléti, triatlon, cheerleader, aerobik és tánc szakosztályok.

4

A nem tagsági viszonyban sportolók száma 3473 fő, akik a klub által szervezett bajnokságok, tanfolyamok, edzések sportolói. Legnépszerűbbek ezek közül a fitnesz sportágak, futsal bajnokságok, aerobik órák, zenés-táncos sportágak és a rúdsport tanfolyamok. Emellett jelentős létszámmal működnek a klub által az Eötvös Loránd Tudományegyetem kollégistái (kb. 300 fő) és dolgozói (kb. 230 fő) számára szervezett edzések. Az ELTE Szolgáltatási Igazgatóság megbízásából a BEAC szervezi ezen edzéseket, a résztvevők számára ingyenes formában. Ugyancsak az ELTE-vel együttműködésben a BEAC szervez testnevelés kurzusokat is, melyeken az ELTE hallgatói közül 2611 fő vett rész (tavasszal 1361 fő, ősszel 1251 fő). Ezeket összesítve 2019-ben 7576 fő sportolt a BEAC edzői, oktatói által tartott foglalkozásokon.

1

A BEAC által szervezett sportszolgáltatásokon, sportolási lehetőségeken résztvevő, BEAC tagsággal nem rendelkező, rendszeresen sportolók számát az alábbi grafikon mutatja be. Itt fontos megjegyezni, hogy a BEAC otthont teremtett több olyan mozgásformának, amik jellemzően nem sportegyesületi keretek között folynak, hanem a fitneszipar, vagy a sportrendezvény-szervezésben érdekelt cégek, vállalkozások profiljába sorolhatóak inkább. A BEAC-nak ezzel az a célja, hogy kiszolgálja azokat az igényeket is, melyekkel a Z generációt is meg lehet szólítani a sporton keresztül. A trendi, vonzó sportági kínálat eredménye, hogy magas az egyetemisták száma az egyesületben.

5

II. A BEAC szervezésében sportolók megoszlása

Az összes sportoló 75%-a, 5640 fő az ELTE hallgatója, amihez 7%-os részesedéssel hozzáadódnak az egyetem volt hallgatói (alumnusai), és 3%-al az egyetem dolgozói. Ez azt jelenti, hogy összességében a BEAC-ban sportolók 85%-át (6423 fő) az egyetem polgárai alkotják.
A fennmaradó 15%-on a klub utánpótlás sportolói és budapesti, kerületi lakosok, ún. „külsősök” osztoznak.

2

III. ELTE-s hallgatók megoszlása karonként:

A BEAC által szervezett valamennyi edzésen, testnevelés órákon és egyéb sportprogramokon résztvevő hallgatók közül legtöbben a Bölcsészettudományi Karról, és a Természettudományi Karról érkeztek. Őket követték a Pedagógia és Pszichológiai Kar, valamint fej-fej mellett a Társadalomtudományi és az Informatikai Kar hallgatói.

Az összesen 5640 hallgatóból több mint 300 főt tesz ki a külföldi hallgatók száma.

3

IV. A sportolási lehetőségeket szervező, szakmai háttér beszédesebb számai. A több mint 7500 fő megmozgatásának jelentős humán erőforrás és tárgyi feltételei is vannak, melyeket az alábbi számokkal összegzünk most.

Grafika5
  • A heti 272 edzés 121 szakképzett edző és oktató segítségével kerül lebonyolításra. Külön kiemelendő, hogy több mint 50%-uk, egészen pontosan 65 fő ELTE-s kötődésű (hallgató, alumnus, ELTE oktató). Ezen felül edzőként 23, sportszervezőként 20 ELTE-s hallgató, mint az ELTE Hallgatói Önkormányzat sportszervező ösztöndíjas diákjai kapcsolódnak be a szakmai munkába. Ez az edzői, oktatói létszám magában foglalja a csak heti egy edzést tartó oktatóktól, a természetjáró szakosztály önkéntes túravezetőin keresztül, a főállású edző kollégákat is.A BEAC sokszínű és befogadó szakosztályai lehetőséget adnak arra, hogy megtaláljuk edzőink között a szárnyaikat bontogató fiatal, pályakezdő egyetemistákat, és a legmagasabban kvalifikált, hazai edzői licencekkel bíró mester edzőket egyaránt. A legtöbb edzőt a Kosárlabda szakosztály foglalkoztatja.
  • Az edzések lebonyolítására összesen 53 helyszín áll az egyesület rendelkezésére, melyből 27 az egyetemhez köthető, mint a Bogdánfy úti és Mérnök utcai sporttelepek, kollégiumok, gyakorló gimnáziumok vagy akár a Füvészkert. A nem ELTE-hez köthető helyszínek száma 26, melyek között találunk kerületi iskolai tornatermeket, szabadtéri helyszíneket, budapesti uszodákat, a Tüskecsarnokot, és más felsőoktatási intézmények sporttermeit.
  • A BEAC stratégiájának egyik fontos célja, hogy a nők számára is vonzó és elérhető mozgásformákat nyújtson a klub. Ennek eredménye, hogy a BEAC-ban sportolók nemi megoszlása az ismert európai és hazai sportolási tendenciákat cáfolja. Köszönhetően a kosárlabdának, a cheerleading, aerobik, táncsportok, triatlon és egyéb tanfolyami keretek között megszervezett sportágaknak az összes sportoló 54,5%-a nő, ami több mint négyezer főt jelent. A férfiak a többi labdás csapatsportágban egyértelműen felül reprezentáltak, így ennek köszönhetően az összlétszámuk 3447 fő, ami 45,5%-ot jelent az összes sportolóra vetítve.
  • A BEAC célja hogy elérhető áron biztosítson folyamatos sportolási lehetőséget. Diák- és hallgatóbarát havi áron érhetőek el a különböző sportágak edzései. A tanfolyam díjak, tagdíjak havi átlagos ára 4400 Ft körül mozog. Míg a nem egyetemi polgárok, külsősök számára ez 5500 Ft. Budapesten átlagosan 10-18 000 Ft között vannak a népszerű fitnesz mozgásformákat biztosító havibérletek, melyekkel összevetve a klub tagdíjai, árai nagyon kedvezőek, köszönhetően az ELTE támogatásának, és az ELTE-s sportolók számára járó kedvezményes pályabérleti lehetőségeknek.

Összegzésként elmondható a fenti számok tükrében, hogy több ezres létszámával, verseny és szabadidősport szakosztályaival, színes sportági kínálatával és rendezvényeivel a BEAC 2020-ban hazánk egyik legnagyobb és legaktívabb sportolói közössége.

A fenti elemezés a BEAC Iroda munkatársainak közreműködésével jött létre. Bízunk benne, hogy az éves adatok számszerűsítése hozzájárul egyesületünk szakosztályainak, valamint a klub sportéletének további fejlődéséhez.

ELTE ELTE HÖK ELTE KK ELTE Online JOMA MEFS Újbuda Sport Újbuda kerületi önkormányzata ESN ELTE Sport Kft. ELTE Alumni BGA NEA Biotech