Házirend

REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT

EDZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSRÓL

A regisztráció során kijelentem, hogy:

  • az általam választott edzéssel kapcsolatban teljes körű ismeretekkel rendelkezem, így különösen az edzés jellegéről, menetéről, az edzés során keletkező fizikai igénybevételről, esetleges kockázatokról, az edzés során felhasználásra kerülő eszközökről, azok használatáról, kezeléséről, a használat során esetlegesen felmerülő egyes veszélyekről.
  • tudomással rendelkezem arról, hogy az edzés megválasztása és megkezdése előtt orvosi és egészségi állapotommal kapcsolatban szükséges kezelőorvosommal konzultálnom;
  • tudomással rendelkezem arról, hogy edzésen alkoholos állapotban, vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt tilos részt venni, mások életét, testi épségét tilos veszélyeztetni;

A tájékoztatást megkaptam, megértettem és tudomásul vettem, azt magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az egyesület szabályzatait és előírásait, az egyesület valamint a sportlétesítmények házirendjét betartom; és ennek megfelelően, valamint egészségi és fizikai állapotom ismeretében szabad akaratomból, valamennyi biztonsági és egyéb szabály betartása mellett saját felelősségre veszek részt az edzésen.

Az edzésre vonatkozó bármely előírás, illetve a jelen nyilatkozatba foglaltak megszegése esetén minden keletkező kárt maradéktalanul megtérítek.

Kijelentem, hogy a testi épségemért, valamint az edzés során személyem vonatkozásában esetlegesen bekövetkező bármilyen sérülés, rosszullét, anyagi kár tekintetében szervezőket felelősség nem terheli; tudomásul veszem, hogy az edzés helyszínén hagyott értéktárgyakért, illetve az azokban bekövetkező károkért a szervezők felelősségüket kizárják.

Jelen nyilatkozatot szabad akaratomból a regisztrációval egyidejűleg teszem meg és magamra nézve kötelezőnek elfogadom.