Nemethjanos b thumb

Elhunyt Dr. Németh János a BEAC egykori elnöke

2021. 03. 04.
Nemethjanos b thumb

Németh János magyar jogtudós, ügyvéd, professor emeritus. Több évtizeden keresztül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar polgári eljárásjogi tanszékének vezetője, majd az egyetem általános rektorhelyettese. Az Országos Választási Bizottság egykori elnöke, 1997 és 2003 között az Alkotmánybíróság tagja, 1998 és 2003 között elnöke. Dr. Németh János 1985 és 1990 között volt a BEAC 24. elnöke.

Németh János 1933-ban született Újpesten. 1956-ban végzett az ELTE jogi karán summa cum laude eredménnyel, majd rövid ügyvédjelölti időszakot követően a kar fiatal oktatója lett Beck Salamon és Nizsalovszky Endre professzorok mellett. Az évtizedek során jogászok generációit tanította a Polgári Eljárásjogi Tanszéken, amelynek később tanszékvezető egyetemi tanára, majd az utóbbi másfél évtizedben professor emeritusa lett. Ösztöndíjas kutató volt a müncheni, majd a kölni egyetemen. Több külföldi és nemzetközi szakmai társaság elnökségébe beválasztották, számos hazai és nemzetközi szakmai díj és magas állami kitüntetés birtokosa.

CP1 6822

Személyében összekapcsolódott a jog elméleti és gyakorlati művelése: egyetemi oktatómunkája mellett széles körben elismert ügyvédi és választottbírói tevékenységet folytatott. A rendszerváltáskor az Országos Választási Bizottság elnökévé választották, ezt a tisztséget 1997-ig, alkotmánybíróvá történt megválasztásáig töltötte be. 1998-ban az Alkotmánybíróság elnökévé választották. Nyugállományba vonulásáig, 2003-ig nem csak vezette az Alkotmánybíróságot, de számos jelentős ügy előadó bírója is volt.

Professor emeritusként szakmai tevékenységét újból teljesen kitöltötte kedves jogterülete, a polgári perjog hazai és nemzetközi fórumokon való művelése, valamint az egyetemi katedrán a hallgatók további generációinak való átadása. A 2010-es években vezető szerepet kapott az új Polgári perrendtartás előkészítésében.

Németh János professzort az Alkotmánybíróság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem a saját halottjának tekinti.

350 interju nemeth janos thumb
ELTE ELTE HÖK ELTE KK ELTE Online JOMA MEFS Újbuda Sport Újbuda kerületi önkormányzata ESN ELTE Sport Kft. ELTE Alumni BGA NEA Biotech