BEAC VETITES 11 1

Látványterveken a BEAC új sportcsarnoka - Elkészült a klub stratégiája

2019. 02. 14.
BEAC VETITES 11 1

A „Virtuti et fortitudini” elnevezésű stratégia bemutatja a szakosztályok jelenlegi helyzetét, profilját és a fejlesztési irányokat.

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club elnöksége a klub 120 éves évfordulójának apropóján és az egyesület működésében az elmúlt hét évében történt jelentős változásokra reflektálva rövidtávú fejlesztési tervet készített a klub 2018-2022 közötti időszakára, valamint a 2022-2026-os ciklusra vonatkozóan.

Az egyesületben szabadidősportot űző tagok, sportolók jelentős létszám növekedésének (2011: 1100 fő; 2017: 5150 fő), valamint az élsport területén jelenlévő szakosztályok fejlődésének köszönhetően szükséges megteremteni a klub továbbfejlődésének lehetőségeit.

A „Virtuti et fortitudini” elnevezésű stratégia bemutatja a szakosztályok jelenlegi helyzetét, profilját és a fejlesztési irányokat.

  • a sportinfrastruktúra fejlesztése: A klub kiemelt és legfontosabb célja, hogy a szakosztályokat kiszolgáló modern infrastruktúra álljon a sportolók és a szakemberek rendelkezésére. Ez a klub fejlődésének záloga. A BEAC vezetése egy olyan szolgáltatás központú modellben gondolkodik, amely lehetővé teszi a klub legfontosabb értékeinek fenntartható fejlődését, de ez nem elképzelhető kiemelt állami támogatás nélkül.

A sportági igények alapján a Studio Konstella tervezői iroda elkészítette a klub új sportközpontjának a tanulmánytervét, mely modern, az egyéni és csapatsportokat egyaránt kiszolgáló, a szabadidősportnak és versenysportnak helyet adó otthona lesz a BEAC-nak.

  • a sportolói létszám növelése, a sportági megújulás, innováció
  • az élsport fejlesztése, támogatása: első osztályú, minőségi élsport, olimpiai reménységek támogatása
  • a finanszírozás megerősítése, fenntartható több lábon álló szakosztályok (pénzügyi stabilitás)
  • a közösségteremtés: a polgári, értelmiségi értékrend képviselete a sportban
  • szolgáltatásfejlesztés és szolgáltatásbővítés
  • az integrált, inkluzív sportolási feltételek megteremtése,a szociálisan rászorulók bevonása, segítése

A BEAC olyan 21. századi modern sportegyesületté kíván válni, mely piacilag is értékes sportszolgáltatást tud nyújtani valamennyi Budapesten élő sportolni vágyónak, kortól és nemtől függetlenül a szabadidősport területén. Célja továbbá a külföldiek bevonása, a nemzetköziesítés, valamint a klub hagyományos kiemelt sportágaiban olyan élsport és utánpótlás műhelyeket fenntartani, amelyek hosszútávon a hazai élsport kiemelkedő és stabil bázisaivá tudnak válni.

„Virtuti et fortitudini” A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club stratégiája 2018-2022:

BEAC Sportközpont Tanulmányterv:

Magyarul is elérhető.
ELTE ELTE HÖK ELTE KK ELTE Online JOMA MEFS Újbuda Sport Újbuda kerületi önkormányzata ESN ELTE Sport Kft. ELTE Alumni BGA NEA Biotech