Sportolonemzet logo 1

Szenátusi igen a sportra

2014. 07. 02.
Sportolonemzet logo 1

Hosszas előkészületeket és széleskörű egyeztetést követően az ELTE Szenátusa 2014 júniusának utolsó napján elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Sportszakmai Fejlesztési Programját.

A magyar kormány a kiemelt sportágak és látványsportok támogatása mellett nagyszabású fejlesztéseket indított el a magyar sportban. Ennek szellemiségében Mezey Barna rektor megbízásából, Karácsony András, stratégiai rektorhelyettesként, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatával (EHÖK), a PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetével (PPK ESI), az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központtal, az ELTE SPORT Kft.-vel és az ELTE-BEAC vezetésével együttműködésben elkészítette az ELTE Sportstratégiáját.

A szakmai anyag bemutatja az ELTE sportéletének jelenlegi helyzetét, feladatként és fejlesztési célként jelöli meg az egyetemi sportinfrastruktúra biztosítását elsősorban az oktatási, a hallgatói és dolgozói szabadidősport és egyetemi versenysport céljaira. Az ELTE célja, hogy jelentősen növelje az egyetemi kereteken belül sportolók létszámát, fejlessze a sportszolgáltatásokat és a kettős életpálya modell népszerűsítésén keresztül, az élsportolói mentorrendszer kiépítésével vonzóvá tegye az ELTE-t a nemzetközi szinten versenyszerűen sportolók számára is. A stratégia továbbá iránymutatást ad a speciális szükségletű hallgatók sportolási lehetőségeinek bővítésére is.

Az elfogadott szakmai anyag szerint „az EHÖK, a hallgatói igényeknek megfelelően támogatója és szervezője az egyetemi sportéletnek,” az ELTE SPORT Kft.-nek „a hallgatói, dolgozói sporthoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése mellett, feladata az ELTE sportlétesítmények kezelése, fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése, illetve gazdaságos kihasználása”, míg a PPK ESI „az ELTE összes hallgatója számára felvehető ún. általános testnevelést szervezi és koordinálja.” Az egyetem együttműködő partnerként tekint, a báró Eötvös Loránd által alapított, több mint 115 éves Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubra: „A BEAC érték az ELTE számára és húzó név a magyar sportban… Az Egyetem célja, hogy a szabadidősporton keresztül a BEAC bevonásával olyan igényes szórakozási lehetőségek szervezésére legyen lehetőség, mely a hallgatók, dolgozók számára vonzóvá teszi az intézményt. Az egyesület, klubként, sportolói közösségként értelmezve, olyan integráló hatású szerveződés, amellyel az ELTE a sport arculatát tudja megmutatni.”

A stratégiában vázolt célok és jövőkép megvalósítása az ELTE Sportiroda feladata lesz. A stratégia elkészítésével és elfogadásával párhuzamosan, az ELTE elnyerte a konvergencia régiókra kiírt TÁMOP 4.1.2 pályázat tükörprojektjeként megvalósuló, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által finanszírozott Közép-Magyarországi Régió Egyetemi sportiroda pályázatát. A 2014-es évre elnyert 12, 4 m Ft támogatás az egyetemi sportszervezést finanszírozza. Az iroda feladata az egyetemi sportszervezésben résztvevő egységek munkájának összehangolása, információcseréje, a hallgatói sportszolgáltatások fejlesztése az ELTE-BEAC bevonásával, sportprogramok szervezése és a kommunikáció javítása a hallgatók és érintett együttműködő partnerek között. A szabadidősport fejlesztésével olyan hallgatók vonhatók be az egyetemi sportéletbe, akik eddig csak passzív résztvevők voltak. A sportiroda keretein belül megvalósuló mentorrendszeren keresztül az élsportban, versenysportban résztvevő hallgató segítségével a sportos egyetem arculatát erősítené az ELTE. A sportiroda igényes programokat, szórakozást, szolgáltatást tud nyújtani a hallgatóknak, dolgozóknak. Az elkövetkező években az egyetemek által nyújtott szolgáltatások kiemelkedő fontosságot fognak játszani. Ahhoz, hogy az ELTE harmadik generációs egyetemmé váljon a sportszolgáltatásokra is nagy hangsúlyt kell fektetnie, ennek elérését is segíti a sportiroda kialakítása.

Elmondhatjuk, hogy 2014. június 30-án az ELTE letette a voksát az egyetemi sport fejlesztése mellett és a sportszakmai program elfogadásával elkezdte kiépíteni a Sportoló Egyetem arculatát.

Ide kattintva olvashatod az ELTE Sportstratégiáját

Also available in English.
ELTE ELTE HÖK ELTE KK ELTE Online JOMA MEFS Újbuda Sport Újbuda kerületi önkormányzata ESN ELTE Sport Kft. ELTE Alumni BGA NEA Biotech