DSC 3998

BEAC Tisztújító küldöttgyűlés 2017

2017. 10. 24.
DSC 3998

A BEAC Sportegyesület Elnökségének döntése alapján a BEAC soron következő tisztújító küldöttgyűlésére november 21-én, kedden du. 17:30 órakor kerül sor

A BEAC Sportegyesület Elnökségének döntése alapján az Egyesület soron következő küldöttgyűlésére (tisztújító küldöttgyűlés) november 21-én, kedden du. 17:30 órakor kerül sor.

A küldöttgyűlés helye:
1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6. ELTE BTK, A-épület Kari Tanácsterem

A küldöttgyűlés tervezett napirendje:

Megnyitó

  1. Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  2. Az Elnökség négy éves beszámolója (2013-2017)
  3. A felügyelőbizottság négy éves beszámolója (2013-2017)
  4. A BEAC és az ELTE szerepe a magyar egyetemi sportban (előadók: Prof. Dr. Kiss Ádám, MEFS elnök és dr. Székely Mózes, MEFS főtitkár)
  5. Tisztségviselők megválasztása (elnökségi tagok, felügyelőbizottsági tagok)
  6. Egyebek

Zárszó

A tagok egyharmada és az egyesület szervei a napirend kiegészítését a küldöttgyűlést megelőző 3. napig írásban kérhetik az Elnökségtől, az indok megjelölésével. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van. A küldöttgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik. A küldöttek szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják, meghatalmazott kijelölésére nincsen mód.

Amennyiben a Küldöttgyűlés határozatképtelennek bizonyul, úgy a megismételt Küldöttgyűlést a BEAC Alapszabálya szerint ugyanezen a helyen és napon, azonos napirend mellett, 18.00 órakor tartjuk meg. A megismételt Küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

MEGHÍVÓ (PDF)

SZAKOSZTÁLYI TÁJÉKOZTATÓ A NAPIRENDRŐL (PDF)

Also available in English.
ELTE ELTE HÖK ELTE KK ELTE Online JOMA MEFS Újbuda Sport Újbuda kerületi önkormányzata ESN ELTE Sport Kft. ELTE Alumni BGA NEA Biotech