Osztdíj

Szervezd velünk együtt az ELTE-BEAC sportéletét!

2015. 05. 05.
Osztdíj

Május 22-ig nyújthatod be elektronikusan pályázatodat sportszervezői, valamint sportösztöndíjas koordinátori feladatokra! A teljes pályázati kiírást a cikk folytatásában olvasható.

Az ELTE rektora és az EHÖK elnöke pályázatot hirdet a 2015/2016. tanévre* edzői és/vagy csapatszervezői tevékenység ösztönzésére, a hallgatók sportolásának szervezettebbé tételére.

Az edzők, illetve sportszervezők feladata:

- Csapatok toborzása az ELTE hallgatói közül

- Edzések szervezése, lebonyolítása, hirdetése

- ELTE-s csapatok versenyeztetése

- Egyetemi sportrendezvényeken való részvétel (Éjszakai Sport, Sportkampány, SportPONT, MEFOB stb.)

- Részvétel az ELTE sport vezetőképzőn és egy ELTE csapatszervezői értekezleten minden félév elején, valamint a sportszervezői továbbképzésen

- Együttműködés a Karok sportért felelős tisztségviselőivel

- Együttműködés az ELTE Online sport rovatának és a beac.hu szerkesztőjével

- Együttműködés az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet (ESI) kijelölt mentortanárával

- Együttműködés az ELTE EHÖK sportügyi referensével

- Együttműködés az ELTE sportegyesületével, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club megfelelő szakosztályával.

- Együttműködés a BEAC kommunikációs munkatársával

- Félévenkénti beszámoló készítése (1. beszámoló- január 15. // 2. -részbeszámoló- április 30. )

A sportösztöndíjas koordinátor feladatai:

- Együttműködés és kapcsolattartás az ELTE EHÖK sportügyi referensével

- Félévenkénti beszámoló készítése (1. beszámoló- január 15. // 2. részbeszámoló- április 30. )

- Részvétel az ELTE sport vezetőképzőn és egy ELTE csapatszervezői értekezleten minden félév elején, valamint a sportszervezői továbbképzéseken

- Sportösztöndíjas edzések látogatása (legalább egyszer félévente minden sportösztöndíjas foglalkozásának ellenőrzése)

A sportösztöndíjat az alábbi sportágakban lehet elnyerni (férfi és/vagy női kategóriában):

- Asztalitenisz (1 fő)

- Atlétika (1 fő)

- Aerobik (2 fő)

- Cheerleading (1 fő)

- Extrém sport (pl. falmászás, 2 fő)

- Harcművészetek (3 fő)

- Kerékpár, spinning (1 fő)

- Természetjárás (1 fő)

- Kézilabda –női (1fő)

- Kézilabda – férfi (1 fő)

- Férfi nagypályás labdarúgás (1 fő)

- Futsal - férfi (1 fő)

- Futsal - női (1fő)

- Kispályás labadarúgó bajnokság szervezői (1 fő)

- Kosárlabda -férfi (1 fő)

- Kosárlabda – női (1fő)

- Röplabda - férfi (1 fő)

- Röplabda - női (1 fő)

- Szellemi sport (sakk, bridzs, stb.; 1 fő)

- Tenisz (1 fő)

- Tollaslabda, speedminton, ütős sportok (2 fő)

- Triatlon (1 fő)

- Úszás (1 fő)

- Futás (1 fő)

- Hastánc (1 fő)

- Modern Jazzánc (1 fő)

- Vízi sport/evezés (1 fő)

- Egyéb sportágak ( jóga, rúdfitnesz, rögbi, tájfutás, funkcionális edzés, ötlabda, floorball, stb. 3 fő)

- Sportösztöndíjas koordinátor (2 fő)

A sportösztöndíj általános feltételei:

- 2015/2016. tanév I. félévben várhatóan aktív hallgatói jogviszony

- 2015/2016. tanév I. félévben várhatóan juttatásképesség

- pályázatnak tartalmazni kell: esetleges sportszakmai végzettség, eredmények, tapasztalatok, tervezett tevékenység leírása, motivációs levél, referenciák, igazolások; kar és szak megnevezése, NEPTUN kód, Képzési kód, elérhetőségek (telefon, e-mail, levelezési cím)

Kötelező az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet által kijelölt szaktanár, sportági mentor keresése. Ennek hiányában nem érvényes a pályázat.

Ennek módja: [email protected] e-mail címre (Címzett: ELTE ESI, Dr. Bárdos György; Tárgy: Sportösztöndíj) egy levelet kell küldeni. A pályázathoz Dr. Bárdos György válaszlevelét kell csatolni, amelyben megnevezi a sportághoz kiosztott mentor személyét. Az ösztöndíj elnyerését követően kell a kapcsolatot felvenni a kijelölt oktatóval.

A sportösztöndíj mértéke: legfeljebb 120 000 Ft/szemeszter (30000 Ft/hónap)**

Amennyiben a konkrét edzői feladatokat nem a pályázó látja el, úgy igazolnia kell, hogy az edzéseken és azok szervezésében részt vesz! A “Az edzők, illetve csapatszervezők feladata” pontban felsorolt kötelezettségek rá is érvényesek!

A pályázat benyújtásának határideje, módja:

2015. május 22. 22:00-ig a [email protected] e-mail címen.

További információk:

ELTE EHÖK iroda H-CS: 9-15:00 (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) Tel.: 381-2356.

Az esetleges kérdéseket a [email protected] címre várjuk.

*Amennyiben a sportösztöndíjas a következő félévben nem felel meg az általános feltételeknek, úgy szerződése azonnali hatállyal felbontható.

** Az ösztöndíj csak aktív jogviszony esetén és csak juttatásképesség esetén utalható ki.

Magyarul is elérhető.
ELTE ELTE HÖK ELTE KK ELTE Online JOMA MEFS Újbuda Sport Újbuda kerületi önkormányzata ESN ELTE Sport Kft. ELTE Alumni BGA NEA Biotech