Mezey barna n

Rektori köszöntő

2013. 07. 02.
Mezey barna n

Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora köszönti a megújult beac.hu Olvasóit.

Tisztelt Látogató!

Jellemző ránk, emberekre, hogy bármilyen általunk folytatott tevékenységről legyen is szó, akkor tudjuk azt igazán élvezni, ha valamilyen élménnyel, tapasztalással vagy ezek reményével kecsegtet. Ennek a fajta élménykereső „üzemmódnak” létezik egy állomása, a tulajdonképpeni cél, az önjutalmazás stádiuma, amikor az átélt csúcsélmény, a „flow” állapotában lévő cselekvő gyakorlatilag egybeolvad magával a cselekvéssel. Ilyen helyzetben képesek vagyunk annyira belefeledkezni az adott tevékenységbe, hogy időn és téren kívül kerülve, jóformán kizökkenthetetlenül funkcionálunk mindaddig, amíg az állapot fennmarad.

A sport, a mozgás szükséglete olyan elemi szintű, velünk született igény, mely ebbéli minőségében legfeljebb a táplálkozáshoz vagy a fajfenntartáshoz hasonlítható. Nem elhanyagolható módon pedig „melegágya” a flow-élményeknek – és itt nem csupán a versenyport csúcsteljesítményeire kell gondolnunk, a leghétköznapibb mozgásformák ugyanúgy magukban hordozzák e különleges érzelmi-tudati impresszió lehetőségét.

Tudható, már a kisgyermek is folyamatos mozgásban van, így kerül interakcióba környezetével, személyiségének alapmotívumait mozgásos élményei is nagyban befolyásolják. A mozgás e vonása a későbbiek folyamán sem veszít jelentőségéből, hiszen az intellektuális képességek kifejlődése és megerősödése elképzelhetetlen a motoros és finommotoros funkciók nélkül, előbbiek csak az utóbbiakba ágyazottan működhetnek zavartalanul.

Mindez rávilágít arra, hogy a sportnak milyen lényeges szerepe van – kellene, hogy legyen – életünkben. Ennek ellenére a köz- és felsőoktatás talán még mindig nem kezeli helyén a kérdést, s a mozgás szeretetének kialakítását nem mindig tekinti egyenrangúnak a kognitív képességek fejlesztésével. Az ELTE e tekintetben is próbál példamutató lenni, s az 1898-ban alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, a BEAC-on keresztül – mely az egyetem hivatalos sportegyesületeként több mint száz éve propagálja az egészséges életet – hatást gyakorolni a közgondolkodásra, egyúttal alkalmat és teret kínálni a sportolni vágyóknak. Az egyesület öt olimpiai és hét világbajnokkal, számos egyéni és csapatsportág nagyszerű képviselőjével büszkélkedhet, arculatát azonban legalább ennyire markánsan meghatározza az a sok száz amatőr tag, akik az alapító, báró Eötvös Loránd szellemiségét a mindennapok során aktív, megélt formában juttatják kifejezésre.

A tagságot meghatározó ELTE-s oktatók és hallgatók hosszú ideje tapasztalhatják, egy olyan közösség részeseként hódolhatnak a nekik kedves sportágnak, melyben a testtudatot fejlesztő mozgás felismerése s ennek érvényre juttatása a kollektívát habarcsaként összekötő abszolút érték. Célunk, hogy ezt a kitűnő egységet, a képességek, adottságok felfedezésének, dominanciatörekvéseink keretek közé szorított kiélésének, önismeretünk játékos gyarapításának eszményi terepét továbbra is a lehető legmagasabb szinten tudjuk a közönség, az egyetemi ifjúság rendelkezésére bocsátani, hogy ki-ki a számára legtesthezállóbb módon szerezhessen a rendszeres sportolásból fakadó örömteli benyomásokat.

Ilyesfajta impulzusok olykor áttételesen is érhetik az embert. Ebbe a körbe tartozik, amikor az egyik kedvelt sportriporter egy esemény alkalmával a következőket találta mondani: „a cseh versenyző a jó kezdés után eléggé visszaesett, most éppen… az első helyen áll.” Törekvéseinket nehéz lenne ennél jobban összefoglalni, hisz így szeretnénk mi is „visszaesni”.

dr. Mezey Barna, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

Magyarul is elérhető.
ELTE ELTE HÖK ELTE KK ELTE Online JOMA MEFS Újbuda Sport Újbuda kerületi önkormányzata ESN ELTE Sport Kft. ELTE Alumni BGA NEA Biotech