BEAC logó

Nyilatkozat

2010. 10. 21.
BEAC logó

A BEAC ügyvezetése az érintett szakosztályok vezetésével együtt a BME illetékes vezetőivel folytatott tárgyalásokat követően a következő tájékoztatást adja a BME Bogdánfy Ödön úti Sporttelepéhez kötődő korábban jelezett problémáival kapcsolatosan.

A BME és a BEAC illetékes vezetői mindenekelőtt egyetértenek abban, hogy az egyetemi sport elsődleges célja a hallgatók rendszeres testmozgásának előmozdítása, ennek elérését mindkét fél lehetőségeihez mérten támogatja – mint tette ezt eddig is.

A BME és a BEAC vezetői tisztázták, hogy a BME sportpályáiról azért tiltotta ki az Atlétikai Szakosztályt, mert a Szakosztály vezető munkatársai és néhány más tagja – a beléptetés ellenőrzését segítő terelő kordonok felállítását észlelve – a BME részéről elfogadhatatlanul viselkedett. A BEAC vezetése ezért nyilvános úton ismételten elnézést kér, egyben kijelenti, hogy helytelenít minden nem sportolóhoz, sportszervezőhöz méltó viselkedést.

A felek személyes megbeszélésük során tisztázták továbbá, hogy a BME joggal nehezményezi a különböző internetes fórumokon, BEAC honlapokon, BEAC vezetők és tagok részéről kiadott nyilatkozatokban, bejelentésekben megjelent, BME-t sértő, alaptalan információkat. A BME megérti, hogy ezek részben félreértéseken alapultak, azonban e téren joggal vár el felelősebb viselkedést. Túl azon, hogy tisztázásra kerültek a kitiltást közvetlenül előidéző okok, az érintettek elfogadták, hogy a BME a számára jogszabályokban előírt, az ELTE-vel megállapodott, a saját polgárai érdekét szem előtt tartó intézkedéseket tett, mialatt a BME tudomásul veszi, hogy egyes döntéseit a BEAC negatívan ítéli meg.

Miután számos feszültségre okot adó részletet a BME vezetőivel átbeszélhettünk, szempontjaikat megérthettük, a BEAC hivatalos honlapjain adott tájékoztatásainkat felülvizsgáltuk, ezeket helyenként töröltük, korrigáltuk. Egyben kérjük tagjainkat, hogy a BME-vel való jó kapcsolat helyreállítása érdekében a BME-t méltánytalanul lejárató információk publikálásától fokozottan tartózkodjanak, és az ilyen tartalmakat lehetőség szerint távolítsák el a nyilvános honlapokról, vagy helyesbítsék azokat.

Annak, hogy a BEAC atlétái visszatérhessenek a BME sportpályájára, ezzel együtt megkezdődhessenek a pályahasználatok jövőjéről szóló nyugodt, tárgyilagos egyeztetések, a sokszor eltérő szempontjaink kölcsönös tiszteletben tartására, minden érintett jóindulatú, pozitív hozzáállására van szükség, már csak azért is, mert közösen sportolni sem lehet másként.

A BME vezetése ígéretet tett arra, hogy amint a részükről nehezményezett részletek rendeződnek, a BEAC atlétáit szeretettel várják vissza pályájukra. Hangsúlyoznunk kell viszont, hogy az eseményeket körüllengő finanszírozási problémák most csak tüneti kezelést kaphatnak, megnyugtató megoldást csak a téli szezonra remélhetünk. A BME nyitott arra, hogy rövid időn belül, a tárgyalás lehetőségét is megadva, egyeztetéseket kezd a BEAC-cal sportpályáinak tavaszi használatáról. Kéri azonban a BEAC-ot, illetve főként annak támogatóit, hogy anyagilag is teremtsék meg az alapot az ottani – véleménye szerint is – értékes munkára, mert a BME az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket nem tudja vállalni.

A BEAC számára nagy öröm, hogy a két intézmény közötti nézeteltérések végül kulturált módon tisztázódtak, mind a két fél részéről pozitív, a sportolók érdekeit szem előtt tartó válaszok születtek, és továbbra is reményteljes lehet együttműködése a BME-vel az egyetemi, az egyesületi, a kerületi és a tömegsport felkarolásában.

Budapest, 2010. október 20.

A BEAC vezetése

Magyarul is elérhető.
ELTE ELTE HÖK ELTE KK ELTE Online JOMA MEFS Újbuda Sport Újbuda kerületi önkormányzata ESN ELTE Sport Kft. ELTE Alumni BGA NEA Biotech