Tagdíjfizetési szabályzat – ELTE BEAC Kosárlabda

Tagdíjfizetési szabályzat

TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

 

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club(1117 Budapest, Bogdánfy utca 10., adószám: 19805528-1-43,  képviseli: dr. Hamar Imre) (a továbbiakban: BEAC) Női Kosárlabda Szakosztálya sportolói az alábbiak szerint kötelesek hozzájárulni a sporttevékenységük – szervezett formában történő – gyakorlásához:

Általános rendelkezések

 1. A sporttevékenység gyakorlásához való hozzájárulás tagdíjfizetés formájában történik, melynek összegét jelen szabályzat mellékletében az egyesület elnöksége állapítja meg (rendes tagdíjfizetés). Az elnökség a következő évre vonatkozó tagdíj mértékét minden év július 31. napjáig a BEAC honlapján (www.beac.hu) közzéteszi.
 2. A tagdíjfizetési kötelezettség a sportoló tagsági viszonyából ered, ezért a tagdíjat az edzésekről történő távolmaradás esetén is fizetni kell.
 3. Sportolónak minősül mindenki, aki az egyesület által szervezett edzéseken, eseményeken részt vesz és igénybe veszi az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat.
 4. A tagdíj az egyesület tulajdona. A befizetett tagdíj a tagnak nem jár vissza.
 5. A BEAC elnökségének döntése alapján minden klubtag éves tagdíj fizetésére kötelezett, melynek mértéke 2.000 forint. Az éves tagdíjat a klubtag minden év január 1 – 15. között köteles megfizetni.
 6. A BEAC elnökségének 5/2016.05.11. számú döntése alapján minden klubtag, aki a kosárlabda szakosztály által szervezett edzéseken, eseményeken részt vesz és igénybe veszi a kosárlabda szakosztály által nyújtott szolgáltatásokat havi tagdíj fizetésére kötelezett a Mellékletben meghatározott mértékszerint. A havi tagdíjat a klubtag minden hónapban köteles megfizetni, kivéve a tárgyév július hónapját. Július hónapra havi tagdíjat nem kell fizetni.
 7. A sportoló a havi tagdíjat havonta, tárgyhó 10. napjáig köteles átutalással a Budapesti Egyetemi Atlétika Club OTP Bank Nyrt. banknál vezetett, 11711041-20963497 számú számlájára megfizetni (havi/szakosztályi tagdíj), vagy az Egységes Tagdíjfizetési Rendszeren (a továbbiakban: Rendszer) keresztül bankkártyás fizetéssel teljesíteni (https://tagdij.flexinform.hu). Átutalás esetén kérjük feltüntetni a sportoló nevét, a fizetés hónapját és a születési évét. Átutalásos fizetésnek minősül a bankfiókban készpénzben az OTP Bank Nyrt. banknál vezetett 11711041-20963497 számú számlára történő befizetés is.
 8. Amennyiben a klubtag 18. életévét nem töltötte be, nevében a tagdíj fizetésére törvényes képviselője köteles.
 9. Szakosztályi (havi) tagdíj megfizetésére az utánpótlás korú klubtag az U20-as korosztályig bezárólag köteles. Az U20-as korosztály után a felnőtt korú klubtagokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 10. Amatőr csapatban versenyző felnőtt korú klubtagok az egyesületi tagdíj mellett a szakosztályi tagdíj megfizetésére két részletben kötelesek. A klubtag az első részletet október 15. napjáig, a második részletet február 15. napjáig átutalással köteles megfizetni, ennek értékét a melléklet tartalmazza.
 11. Mentesül a szakosztályi (havi) tagdíj megfizetése alól az az utánpótlás korú játékos, aki az egyesület NB1-es csapatának a tagja, továbbá a FIBA korosztályos Világ- és Európa-bajnokságon részt vett sportoló a versenyt követő egy bajnoki idényben.
 12. A tagdíj meg nem fizetése esetén a Szakosztály vezetősége a sportolóval szemben az alábbi szankciókat alkalmazhatja:
 13. a) legalább kéthavi tagdíjtartozás esetén az Szakosztály vezetősége a sportoló játékjogát a tartozás kiegyenlítéséig felfüggesztheti
 14. b) háromhavi tagdíjtartozás esetén az Szakosztály vezetősége a játékjog felfüggesztése mellett korlátozhatja a sportoló edzéslátogatáshoz való jogát.
 15. A klubtag egyesület által szervezett edzésein illetve versenyein szerzett olyan sérülés, amely tartósan akadályozza a klubtagot a sporttevékenység végzésében mentesít a tagdíjfizetés kötelezettsége alól. Egyéb esetben a sportoló kérheti tagságának felfüggesztését.
 16. A tagdíj tartós meg nem fizetése sem eredményezi a klubtag térítésmentes átigazolásának lehetőségét más sportegyesülethez. A tagsági jogviszonyt megszüntető sportoló átigazolására a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) mindenkor hatályos, vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Rendkívüli tagdíj

 1. Minden, a sportoló által a rendes tagdíjon felüli befizetés rendkívüli tagdíjként kezelendő.
 2. Egyes klubtagok, klubtagok csoportjai vagy az egész tagság részére rendkívüli tagdíjfizetési kötelezettség írható elő. Ilyen indokolt eset lehet többek között:
 3. a) a klubtag általi rongálás fedezésére kiszabott rendkívüli tagdíj,
 4. b) a klubtagok csoportjából álló, csapatok működéséből eredő rendkívüli költségek fedezésére kiszabott rendkívüli tagdíj
 5. c) a BEAC teljes tagságára kiterjedő, a BEAC központi költségvetését érintő, nem várt gazdasági esemény fedezésére történő rendkívüli tagdíj.

Különös rendelkezések és a tagság felfüggesztése

 1. Jelen szabályzatban foglalt általános szabályoktól kivételes esetben (pl. szociális helyzetre tekintettel való ideiglenes tagdíjmérséklés) a tag írásbeli kérelmére a Szakosztály vezetőségének engedélyével lehet eltérni.
 2. A rendes tagdíj fizetése alóli átmeneti felmentésre, átütemezésére, ideiglenes mérséklésére az Szakosztály vezetősége írásban engedélyt adhat.
 3. Kellően indokolt szociális okok esetén a Szakosztály vezetősége a sportoló edzőjének javaslatára méltányossági alapon átmeneti vagy tartós tagdíjmérséklést engedélyezhet.
 4. A klubtag a tagságát határozott időre felfüggesztheti. E szándékáról a klubtag a Szakosztály vezetőségét előre, írásban értesíti.
 5. A felfüggesztés ideje alatt a klubtag tagdíj megfizetésére nem kötelezhető.
 6. A felfüggesztés ideje alatt a klubtag az egyesület szolgáltatásait nem veheti igénybe, az edzéseket nem látogathatja, játékjogával nem élhet.
 7. A tagsági jogviszony felfüggesztése utólag és visszamenőleg nem lehetséges.
 8. A kedvezményes tagdíjra jogosultság feltételeit és annak mértékét jelen szabályzat melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

 1. A klubtag tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetett tagdíjat, mint tartozást, az egyesület akár peres úton is érvényesítheti.
 2. A tagdíjfizetési kötelezettség a tagság megszűnéséig tart.
 3. A tagság megszüntetése a csapat edzőjéhez intézett kifejezett nyilatkozattétellel történik, melyet a csapat edzője három napon belül a Szakosztály vezetőségének továbbít.

 

Melléklet

 1. A havi tagdíj mértéke korosztályonként*:

U 20 korosztály: 7.500,- Ft

U 18 korosztály: 12.000,- Ft

U 16 korosztály: 11.000,- Ft

U 14 korosztály: 10.000,- Ft

U 12 korosztály: 6.000,- Ft

U 11 korosztály: 5.000,- Ft

U 10 korosztály: attól függően, hogy a sportoló melyik bajnokságban szerepel (U11 esetén 5.000 Ft, Kosárpalánta esetén 3.000 Ft)

U 9 (Kosárpalánta) korosztály: 3.000,- Ft

A felnőtt korú tagok által fizetendő tagdíj: 15.000,- Ft (két részletben)

* a korosztályok meghatározása az MKOSZ mindenkori versenykiírása alapján történik és egy bajnoki idényre érvényes.

AzEgységes Tagdíjfizetési Rendszerben (https://tagdij.flexinform.hu) történő bankkártyás fizetés esetén a klubtag a mindenkori havi tagdíj mértékéből 1.000 Ft kedvezményre jogosult (kivételt képez az U9-es és felnőtt korosztály). A kedvezmény minden hónap 15-ig vehető igénybe, utána bankkártyás fizetés esetén is a teljes havi tagdíjat kell megfizetni.

 1. Kedvezményre jogosító (általános) feltételek:
 2. két, egy háztartásban élő gyermek egyidejű tagsága esetén a mindenkori szakosztályi (havi) tagdíj mértékéből mindkét gyermek 25% kedvezményre jogosult
 3. három, vagy annál több, egy háztartásban élő gyermek egyidejű tagsága esetén a két, egy háztartásban élő gyermek egyidejű tagságára vonatkozó szabály irányadó azzal, hogy a harmadik (és a többi) gyermek mentesül a szakosztályi (havi) tagdíj megfizetése alól.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!