Edzők etikai kódexe – ELTE BEAC Kosárlabda

Edzők etikai kódexe

Edzők etikai kódexe 

 • Mindent megteszek, hogy a rám bízott gyermekek és fiatalok vezetésemmel a sportolást a legpozitívabban éljék meg.
 • Elsődlegesnek tekintem a biztonságos sportkörnyezet és a pozitív légkör megteremtését.
 • Játékosaimnak példát mutatok a pályán és a pályán kívül egyaránt.
 • Játékosaimmal tisztelettel bánok, a durva hangnemet kerülöm, tanítványaimat sem nyilvánosan, sem négyszemközt nem alázom meg.
 • Minden játékost tudásától és képességeitől függetlenül egyforma elbánásban részesítek, mindenki egyformán fontos számomra, mindenkit képességeinek megfelelően fejlesztek.
 • Munkámat a gyerekek életkorának, testi, pszichés és mentális fejlettségének megfelelően tervezem és végzem.
 • A célokat és az elvárásokat a gyerekek képességének és tudásának megfelelően alakítom.
 • Csapatom magatartási szabályait, elvárásaimat világosan megfogalmazom, a szabályok megszegését a körülmények figyelembe vételével szankcionálom.
 • A klub vezetésének előírásait betartom, a kitűzött szakmai irányvonalat követem.
 • A klub edzőivel rendszeresen konzultálok, tudásomat megosztom velük, kikérem véleményüket.
 • Az edzésekre legjobb tudásom szerint készülök fel, folyamatosan képzem magam, módszereimben követem a sportág fejlődését.
 • Játékosaim fejlődését a győzelem elé helyezem. A mérkőzéseket a fejlesztés eszközének tekintem, nem háborúnak, amit mindenáron meg kell nyerni.
 • A mérkőzéseken a fair play szellemében minden körülmények között sportszerű magatartást tanúsítok, a játékvezető ítéleteit nem vitatom, az ellenfél játékosaival, szurkolóival nem foglalkozom, nem káromkodok, minden figyelmemet a csapatra fordítom. Ugyanezt várom el játékosaimtól és szüleiktől is.
 • A gyermekek iskolai kötelezettségeit és előmenetelét maximálisan támogatom, egyéb irányú elfoglaltságaikat tiszteletben tartom.
 • Sérült vagy beteg játékost nem engedek edzeni vagy játszani, az orvos utasításait minden körülmények között betartom.
 • A gyermekek előtt nem dohányzom, alkoholt nem fogyasztok.
 • A szülőket a gyermeküket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatom.
 • A létesítmény, a felszerelések és a sportszerek épségére fokozottan vigyázok, azt játékosaimtól is megkövetelem.
 • A klubról, játékosokról, más edzőkről, játékvezetőkről, sportvezetőkről nem nyilatkozom negatívan sem nyilvánosan, sem játékosaim vagy szüleik előtt.
 • A rám bízott játékosokkal és szüleikkel nem kezdeményezek morálisan kifogásolható kapcsolatot.
 • Más klubban/egyesületben csak a vezetőség előzetes engedélyével vehetek részt bármilyen foglalkozáson.
 • Játékost vagy szüleit nem biztatom arra, hogy a gyermek más klubban folytassa pályafutását.
 • A közösségi média nyilvános használatában mértékletességet mutatok, játékosaimat érintő képeket, felvételeket csak az érintett játékos, 14 év alatti játékos esetében az érintett játékos és a szülők együttes beleegyezésével teszek közzé.

 

Edzők etikai kódexe

Iratkozzon fel hírlevelünkre!