Szándéknyilatkozatot írt alá az ELTE és a BEAC

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubot az egyetem rektora elnökletével az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje, a Budapesti Tudományegyetem alapította 1898. november 5-én, hogy az egyetemi ifjúság a testnevelés összes ágában gyakorolhassa magát, és versenyeiken a legjobbaknak a „bajnok” címet adományozzák. A BEAC 1898 és 1990 között – kisebb, kényszerű megszakításoktól eltekintve – folyamatosan az ELTE szervezeti egységeként működött. A rendszerváltoztatást követően jogszabályi változások miatt önálló egyesület lett, sportlétesítményei pedig az ELTE kezelésébe kerültek. A mai napig az egyetem területén, és hatályos Alapszabálya szerint elsődlegesen az ELTE hallgatói, alkalmazottai és volt hallgatói sportolásának szolgálatában működik.

A szándéknyilatkozat szövege elolvasható a 2010. áprilisi szenátusi ülés jegyzőkönyvének 3. mellékleteként (9-11. oldal).

(Forrás: http://www.elte.hu/hirek/kozelet?p4=f:5&id=NW-1877 )